Welkom

Over CBI-NL

CBI-NL is een conformiteitsbeoordelingsinstantie. Wij kunnen uw installatiebedrijf certificeren volgens de BRL 6000-25. Wij richten ons met name op de kleinere installatiebedrijven. Ook werken wij met gekwalificeerd personeel dat een hoge mate van gespecialiseerde kennis heeft van gasverbrandingstoestellen en kwaliteitsmanagement in de installatiebranche.

Ben op tijd met uw aanvraag!

Vraag nu een offerte aan, dan plannen wij in overleg met u een datum voor ons bezoek aan uw bedrijf. 

Onderstaande stappen zullen hierbij onderdeel zijn van uw certificeringstraject:

  • Uw monteurs dienen gekwalificeerd te zijn volgens de BRL 6000-25 (theorie- en praktijk examen); en
  • U moet in het bezit zijn van een kwaliteitshandboek dat voldoet aan de BRL 6000-25; en
  • Uw bedrijfsprocessen dienen volgens de BRL 6000-25 vastgelegd te zijn; en 
  • U dient uw interne kwaliteitsbewaking te borgen en regelmatig te controleren; en
  • Uw monteurs dienen werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen volgens de BRL 6000-25 uit te voeren.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer laten weten dat de beoogde inwerkingtreding van de verplichtingen uit de ‘Gasketelwet’ per 1 april 2022 wordt uitgesteld naar 1 januari 2023. Dat betekent dat pas vanaf die datum bedrijven die werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties willen verrichten gecertificeerd moeten zijn en dat eigenaren verplicht zijn een gecertificeerd bedrijf in te huren. 

Interne kwaliteitsbewaking


Voor uw bedrijf moet u een kwaliteitshandboek hebben met alle bepalingen volgens de BRL 6000-25. Het kwaliteitssysteem dat u hanteert is óók van toepassing op ingehuurd personeel. Naast taken en verantwoordelijkheden van personeel betrokken bij de certificatie, moeten onder andere de registratie van projecten, het beheer van projectdossiers, de ingangscontrole van materialen, document beheer, beheersing van tekortkomingen, klachtenbehandeling en het proces en de frequentie van interne audits vastgelegd zijn.

Certificeren monteurs


De monteur dient een theorie- en praktijk examen met goed gevolg af te leggen. Er zijn verschillende aanbieders voor deze theorie- en praktijk examens, waaronder het ROVC en IW Nederland. Ook zijn er hiervoor trainingen bij diverse groothandels en ketelfabrikanten.

Vakmanschap CO


Iedereen die werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen uitvoert (van montage en onderhoud tot servicewerkzaamheden), dient te beschikken over een vakpaspoort. Informatie over dit bewijs van vakmanschap vindt u op VakmanschapCO.

Auditors en Inspecteurs


De auditor beoordeelt de interne kwaliteitsbewaking van uw bedrijf. De inspecteur beoordeeld het ontwerp en de realisatie van de installatie. De eisen van bekwaamheid staan gedefinieerd in de BRL. Voor meer informatie, kunt u een e-mail sturen naar: audit@CBI-NL.com

BRL 6000-25


Ontwerpen, installeren en beheren van installaties, voor het deelgebied gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas. Op dit moment is BRL6000-25 nog niet vastgesteld.

Kwaliteitshandboek CO


In een kwaliteitshandboek legt u de werkprocessen en registraties vast. Heeft u al een kwaliteitshandboek, zorg er dan voor dat deze voldoet aan de BRL6000-25. Het kan zijn dat u uw procedures aan moet passen of moet uitbreiden. Verschillende branche organisaties bieden aan hun leden een concept kwaliteitshandboek aan.

Certificerings Tools


U kunt een kwaliteitshandboek inkopen en uw bedrijfsprocessen daarop aan passen of u stelt een eigen kwaliteitshandboek op conform de BRL 6000-25.

Wat kost het?


Voor kleinere installatie bedrijven heeft CBI-NL een ‘all-inclusive’ aanbod met een contract periode van 3 jaar. Natuurlijk is het ook mogelijk om een offerte op te vragen. Voor meer info e-mail naar audit@CBI-NL.com. Voor grotere bedrijven berekent CBI-NL het tarief voor de initiële certificatie en de jaarlijkse vervolg onderzoeken op basis van de bedrijfsgrootte en aantal vestigingen, het aantal monteurs en projecten, het type handboek en het gebruik van digitale tools/applicaties. U ontvangt van ons een maatwerk offerte. Jaarlijks zullen wij een afdracht per certificaathouder aan de schemabeheerder afdragen voor het gebruik van hun schema.

CBI-NL kan een audit voor uw bedrijf verzorgen en rapporteren over de bevindingen. Voldoet u aan de richtlijn, dan krijgt u van ons een certificaat. Vanaf 1 april 2022 zal dit certificaat omgezet gaan worden in een geaccrediteerd certificaat van de Raad van Accreditatie (RvA).

Voldoet u nog niet aan de vereisten, dan kunt u aan de hand van onze lijst met bevindingen, alle wijzigingen doorvoeren.

Vraag hier vrijblijvend een offerte aan.

Certificerende Instellingen

In 2021 kan uw bedrijf zich laten certificeren bij Certificerende Instellingen (CI’s). De initiële certificatie moet voor 1 april 2022 afgerond zijn. Echter de Beoordelingsrichtlijnen liggen nog ter vaststelling bij de Raad van Accreditatie. Momenteel is de verwachting dat deze in de zomer van 2021 goedgekeurd worden. Daarna moeten de Certificerende Instellingen beoordeeld worden door de Raad van Accreditatie om de conformiteitsbeoordeling te kunnen uitvoeren. Een CI behoort bekwaam te zijn een bedrijf te kunnen beoordelen volgens de Beoordelingsrichtlijn. Echter vooruitlopend op de vaststelling, kunnen bedrijven nu al een certificeringstraject doorlopen en een voorlopig certificaat ontvangen.

CBI-NL
Scroll naar top